Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Brunskogs 6 st fiberföreningar
Brunskogs fiberföreningar går samman

OBS! Den 19 april 2016 bildades en ny storförening

Syftet är att den nya föreningen, "Fiber i Brunskog – Brunskogs socken ek. för.", ska ersätta de tidigare sex föreningarna i Brunskog för få en effektivare organisation och lägre kostnader. Nu när bidrag är beviljat och avtal är tecknat med en entreprenör har vi äntligen svar på alla de frågetecken som funnits om regler för medlemskap, anslutningskostnader, tidsplan mm.
Vi vill poängtera att samtliga i föreningen jobbar ideellt, och att vi uppdaterar hemsidan så fort vi kan och har tid. Inaktuell information har rensats från webbplatsen fiberibrunskog.se och mer information kommer. Tills vidare hänvisar vi till projektledare Bo Skålén:

Bo Skålén
Turn on Javascript!
070-568 29 92

Kundtjänst Eltel Networks

Vid frågor gällande kundprojektering & övriga entreprenörsfrågor, vänligen kontakta Camilla på Eltel Networks kundtjänst:

Camilla Mellgren
Turn on Javascript!
072-537 82 14


Dags att skriva anslutningsavtal!

Nu är det dags att bestämma sig. Arbetet är i full gång och snart är det dags att börja gräva. Här går det undan minsann!
Fakturan ska vara betald senast 15 juni 2016, så du som ännu inte har bestämt dig kan signera anslutningsavtalet ända fram till några dagar innan - bara VI hinner skriva ut en faktura till dig och DU hinner betala! OM du vill ha fiber, kontakta någon i din förenings styrelse snarast!
Avtalet skrivs ut i två (2) ex som fylls i och lämnas till någon i din förenings styrelse. Om du vill kan du ladda ner avtalet (länk här nedan), annars säger du till den representant du pratar med i din förening, som då ser till att du får tillgång till avtalet.
Kostnaden per fiberanslutning (= andel i fiberföreningen) är fastställd till 12 000 kr som betalas senast 15 juni 2016. Till detta tillkommer en månadskostnad om 65 kr inkl. moms som faktureras årsvis i förskott.

Påskrivna anslutningsavtal efter 15 juni, faktureras insatsen á 12 000kr + faktiskt kostnad, med 30 dagars betalningsvillkor från faktureringstillfälle. Exakt vad summan blir, ber vi att ni kontaktar projektledare Bo Skålén (ovan) eftersom det är han som är föreningens länk till entreprenören Eltel Networks.

Ladda ner anslutningsavtal (pdf) »
Mer info »8 april 2016:

Fiberstödet är beviljat!
2016 ÄR året då vi sätter spaden i backen.

Medlemstal

Edane
%
200 av 296
(18 av 111)
Uppdaterat: 2015-07-01
Finnebäck
%
117 av 125
(46 av 104)
Uppdaterat: 2016-02-22
Furtan
%
94 av 99
(10 av 21)
Uppdaterat: 2016-01-19
Fåläggen
%
91 av 91
(18 av 25)
Uppdaterat: 2016-04-11
Norra Värmeln
%
72 av 74
(63 av 116)
Uppdaterat: 2016-04-19
Vikene
%
162 av 180
(32 av 68)
Uppdaterat: 2016-01-18


Antal permanentbostäder som tecknat medlemskap i respektive fiberförening. Övriga fastigheter (fritidshus, företag osv) i parentes.