Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

 

Frågor och svar


Om kostnaderna

 • Vad kostar det att ansluta sig till fibernätet? Stäng/Öppna
  För den som tecknat avtal senast 15 maj 2016 är insatsen 12 000 kr per fastighet. Insatsen är en andel i föreningen och är därför momsfri. För att finansiera drift av nätet med mera tillkommer en månadsavgift till föreningen om 65 kr per månad inkl. moms, vilket faktureras årsvis i förskott. För att teckna avtal efter 15 maj 2016, kontakta föreningen för prisuppgift.

 • Hur kan det vara så billigt? Stäng/Öppna

  Den faktiska kostnaden för att gräva fiber är ca 40 000 kr per fastighet, men Fiber i Brunskog har blivit beviljat bidrag från Länsstyrelsen för 50% av kostnaden. Ytterligare ca 25% finansieras av lån efter överenskommelse med Arvika Kommunnät AB.

 • När ska man betala? Stäng/Öppna
  Betalning sker senast 16 juni 2016. Faktura har delats ut till alla som tecknat avtal. Är inte betalningen föreningen tillhanda i tid debiteras en förseningsavgift om 500 kr.

 • Vad får jag för pengarna? Stäng/Öppna

  Du får fiber framdragen ända till ditt hus samt installation av "passiv" box och leverans av "aktiv" box. Beställning av tjänster såsom internet, telefoni och tv ordnar du själv via tjänsteleverantörerna som finns på anslutarvika.nu.

 • Vad innebär det att vara passiv medlem? Stäng/Öppna

  Den som vill ha fiber framdraget till sitt hus men inte använda några tjänster i dagsläget kan anmäla sig som passiv medlem. Man får då en "passiv" box installerad men ingen "aktiv" box. Insatsen är densamma, dvs 12 000 kr per anslutning, men man betalar ingen månadsavgift till föreningen.

  Den dag man vill börja använda fibernätet betalar man för (en "aktiv" box (fn ca 800 kr) samt – AVVAKTA FÖR BEKRÄFTELSE) kostnad för installation av densamma, plus 65 kr/månad inkl. moms till föreningen.

 • Kan banken hjälpa till med lån? Stäng/Öppna

  Westra Wermlands Sparbank, och säkerligen även andra banker, erbjuder förmånligt Fiberlån. Ta med fakturan till banken, låna och betala fakturan senast 2016-06-16.

 • Vad får jag för månadskostnad, jämfört med idag? Stäng/Öppna

  Tjänster som telefon, internet och tv är i de flesta fall betydligt billigare med fiber än utan, men sedan får man ju även räkna med insatsen och månadsavgiften till föreningen för att få en rättvis bild. Vad din månadskostnad blir beror såklart på vilka tjänster du väljer och om du lånar till insatsen eller ej. Fiber är oavsett en lönsam affär för de allra flesta, även om man tar banklån. Sedan får man även ha i åtanke att fastighetsvärdet ökar. Förutom kostnadsbesparingen så ska vi heller inte glömma bort att den allra viktigaste fördelen med fiber är hastigheten och driftsäkerheten.

 • Vad kostar det att ansluta flera fastigheter? Stäng/Öppna

  Kostnaden för att ansluta ytterligare fastigheter blir också 12 000 kr per fastighet, om fiberkabel ska grävas. Man kan förstås själv koppla upp flera hus på den egna fastigheten via nätverkskabel eller trådlös router istället utan kostnad.

 • Får sommarstugeägare en lägre månadsavgift? Stäng/Öppna

  Nej, månadsavgiften till föreningen är 65 kr inkl. moms året runt, även om man bara nyttjar fibern en del av året. Däremot kan man från vissa tjänsteleverantörer beställa t.ex. internetabonnemang bara under sommaren om så önskas.

 • Vad kostar det om jag vill gå med senare? Stäng/Öppna

  För att teckna avtal efter 15 maj 2016, kontakta föreningen för prisuppgift.

Om fiber

 • Vad är fiber? Stäng/Öppna

  Fiberoptik, eller ljuskabel som den kan kallas, är en teknik där datatrafiken går via en optisk kabel. Kabeln är ofta nedgrävd men kan också vara luftburen, för att undvika kostsam sprängning, eller vattenburen, till t.ex. en fastighet på en ö.

 • Varför fiber? Stäng/Öppna

  - Fiber ger en mycket stabil, säker och snabb uppkoppling, oberoende av antalet användare.
  - Fiber är skapat för framtidens kommunikation.
  - Kapaciteten i fibern är nästan obegränsad.
  - Du kan få samma hastighet både när du skickar och tar emot information.
  - Fiber klarar av att leverera många tjänster samtidigt och behålla samma hastighet och kvalitet.
  - Avståndet till närmaste fiberstation påverkar inte hastigheten.

 • Hur snabbt kan man surfa på fibernätet? Stäng/Öppna

  Fibern kan vara tunn som ett mänskligt hårstrå och klara av att hantera flera hundratusen telefonsamtal till skillnad mot en kopparledning som bara klarar omkring trettio. Med tanke på att en fiberkabel kan bestå av flera hundra fibrer blir fibernätets kapacitet i princip obegränsad. Vilka hastigheter du kan surfa med beror på vilken tjänst du väljer hos din tjänsteleverantör. De olika tjänsteleverantörerna hittar du på anslutarvika.nu.

 • Hur kopplas fibern till huset? Stäng/Öppna

  Varje fastighet som vill ansluta sig kopplas på stamfibernätet som passerar fastigheten via ett skåp eller en brunn. Fiber dras sedan från skåpet/brunnen fram till huset och in genom ett hål i väggen. Inne i huset monteras en passiv box som tar emot fibern, och max 5 meter från denna en aktiv box, eller mediaomvandlare, som även kopplas till ett eluttag. Från mediaomvandlaren dras sedan vanliga nätverkskablar till dator/router, tv och telefon efter eget tycke.

 • Vilka tjänster kan fås via fibernätet? Stäng/Öppna

  Telefoni
  - Billigare telefontjänster.
  - Du kan fortsätta använda din gamla telefon och samma nummer.

  Internet
  - Fiberns kapacitet ger tjänsteleverantörer möjlighet att erbjuda högre hastigheter i takt med att efterfrågan växer.
  - Du kan snabbare ladda ned t.ex. film och musik.
  - För dig som surfar lite finns det tjänster med låg hastighet, med du som surfar mycket kan välja högre hastighet.
  - Kapaciteten blir tillräcklig för att du ska kunna nyttja webbaserade tjänster som Netflix, Viaplay mm.

  TV
  - Med fiber kan du välja mellan IP-TV och kabel-TV.
  - Fiber klarar HD-TV och 3D-format.
  - Du kan se på TV när det passar dig med tex Play-tjänster och Video on Demand.

  Övriga tjänster
  - Huslarm
  - Trygghetslarm
  - Back up-funktioner
  - Lagring
  - Olika tjänstepaketeringar
  - Framtida tjänster
  - Fiber har kapacitet att kunna överföra nya tjänster som kan tänkas komma i framtiden, så som vård i hemmet etc.
  - Möjligheterna är obegränsade!

 • Vad innebär öppet nät? Stäng/Öppna

  Öppet nät innebär att du som kund har möjlighet att välja fritt bland tjänsteleverantörerna. Denna konkurrens ger både ett lägre pris och större utbud - då kan du spara in din anslutningsinsats på bara några år!

 • Varför kan man inte välja Telia som tjänsteleverantör? Stäng/Öppna

  Telia har idag som policy att inte erbjuda sina tjänster i öppna nät. De vill själv ha kontroll över näten.

 • Vad är det för livslängd på fibern? Stäng/Öppna

  Livslängden på fiberkabeln är minst 50 år och när den behöver bytas ut krävs det ingen ny grävning eftersom nya rör blåses in med tryckluft. Skulle det i framtiden komma tjänster som behöver ännu större överföringshastigheter är det endast utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna som behöver bytas ut. Detta är en av anledningarna till att fiber anses vara den mest framtidssäkra tekniken.

  Skanova och många stadsnät har fiber som lades ner i backen i slutet på 80-talet och början på 90-talet, fiber som de inte har några problem med. Tvärtom, de fungerar helt utmärkt och fiber som installerades för att transportera Mbit används idag för Gbit och Terabit.

Övriga frågor

 • När kan jag börja använda fibernätet? Stäng/Öppna
  För tidplan, kontakta projektledare Bo Skålén (bo.skalen@gmail.com / 070-568 29 92).
 • Vem kommer att äga fibernätet? Stäng/Öppna
  De första 5 åren kommer föreningen Fiber i Brunskog själv äga nätet. Därefter står det föreningen fritt att sälja nätet.
 • Varför inte ADSL? Stäng/Öppna
  - Tekniken går framåt och framför allt när det gäller TV-programutbudet kommer kapaciteten vara otillräcklig inom en snar framtid.
  - ADSL är beroende av kopparnät, vilket gör den känslig för väderpåverkan.
  - ADSL styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer. Telia har redan 2010 börjat en första nedrustning av befintligt kopparnät, en etapp som ska vara klar 2015. Källa: www.pts.se
  - Avstånd till närmaste station påverkar hastigheten hos dig.
  - Prestandan påverkas även i hög grad av antalet användare.

  "Det är fullt sannolikt att huvuddelen av kopparnätet på landsbygden avvecklas till 2020. Med stor säkerhet kommer telestationer med ett litet antal abonnenter att läggas ner, följden blir att boende på landsbygden riskerar förlora sin tillgänglighet till fast telefoni och enklare bredbandsanslutningar. Ett flertal koppartjänster är redan nu säljstoppade hos Telia/Skanova."

  Källa: Arvika kommun

 • Varför inte VDSL? Stäng/Öppna

  "Det är förvisso tänkbart att vissa hushåll och företag år 2020 kommer att kunna få 100 Mbit/s via kopparnätet med så kallat VDSL. Men VDSL medger bara hastigheter på 100 Mbit/s på mycket korta avstånd. Eftersom TeliaSonera hittills bara installerat VDSL-kapacitet i vissa centrala telestationer - som ofta ligger betydligt längre ifrån slutanvändarna än de mer närliggande kopplingsskåpen - bedömer PTS att VDSL bara kommer att medge 100 Mbit/s i undantagsfall och då främst i områden där det är sannolikt att annan IT-infrastruktur som medger hastigheter som motsvarar regeringens bredbandsmål redan finns etablerad."

  Källa: PTS

 • Varför inte 4G? Stäng/Öppna

  4G kan tyvärr bara bli ett komplement till ett fast nät.

  Dagens 3G-nät har byggts ut under många, många år, men fortfarande fungerar inte 3G tillfredsställande på landsbygden.

  4G-nätet kommer med all säkerhet att byggas ut på ungefär samma sätt som 3G-nätet, vilket i praktiken innebär att det kan dröja länge innan det finns 4G i Brunskog, och då troligen bara på vissa ställen.

  4G-tekniken kan ge ganska hög uppkopplingshastighet, men för att nå någorlunda hög hastighet kan man som vanlig användare inte befinna sig mycket längre från sändarmasten än 1 km. Detta förutsätter också att det inte är för mycket vegetation eller kuperad terräng som ger radioskugga.

  Den hastighet som kan uppnås via 4G (inom 1 km från masten, i landsbygd) är ungefär 10-50Mbit/s. Det förutsätter då att det inte är mer än en samtidig användare av 4G i mastens täckningsområde. Alla samtidiga användare i mastens område delar på hela kapaciteten som masten har. Det innebär att om det är 10 samtidiga användare inom 1 km från masten, så får varje användare tillgång till omkring 1 till 5Mbit i hastighet.

  För att t.ex. överföra endast en TV-signal i HD-kvalitet till en användare så krävs en hastighet på ca 27Mbit/s.

  Detta gör att 4G rent tekniskt inte kan ersätta en fast uppkoppling via fiber, som har en kapacitet som vida överstiger 4G många hundratals gånger. Den kapacitet som fås via fiberkabeln används av varje användare var för sig, den delas alltså inte med andra användare.

  Mobilt internet är dessutom känsligt för väderpåverkan och abonnemangen ofta dyra med begränsad datatrafik.

  Läs mer: 4G istället för fiber? Telia miljardsatsar!

 • Varför inte bredband via kabel-tv-nät? Stäng/Öppna

  "Kabel-tv-nät uppgraderade med DOCSIS 3.0 medger också 100 Mbit/s, men kabel-tv-nät nyförläggs inte i någon nämnvärd utsträckning. Av den anledningen är det osannolikt att betydelsen av sådana nät för måluppfyllelsen kommer att öka fram till 2020."

  Källa: PTS

 • Kan jag behålla mitt nuvarande telefonnummer? Stäng/Öppna

  Ja, det kan du. Du får även möjlighet att köpa fördelaktiga telefonitjänster via fibern, och kan koppla bort dagens luftburna telekabel som finns utanför huset.

 • Kan jag fortsätta använda mina befintliga telefoner? Stäng/Öppna

  Ja, fibern kopplas till en dosa, varifrån de telefonkablar som redan finns i huset kan användas till vanlig telefoni, så du kan både behålla dina telefoner och telefonnummer.

 • Kan jag använda min befintliga router? Stäng/Öppna

  Ja, bara den är kompatibel med fiberns hastighet.

 • Behöver det dras nya telefonledningar i huset? Stäng/Öppna

  Nej, du kan använda de telefonledningar som redan finns. Det enda som behöver göras inne i huset är att montera en sk medieomvandlare, som är en liten dosa som ledningarna kopplas till. Vill du ha tv så får du en tv-box från operatören som du kopplar till medieomvandlaren med en vanlig nätverkskabel. För internet så kopplar du näverkskabeln direkt från medieomvandlaren till din dator eller till en router för trådlös uppkoppling.

 • Vem kontaktar jag om jag vill prata med någon? Stäng/Öppna


Ställ din egen fråga: