Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.


Kallelse föreningsstämma & minimässa

Nu kallar samtliga föreningar, inklusive sockenföreningen, till ordinarie föreningsstämma och inbjuder även medlemmarna till sista Minimässan. *Uppdaterad 20170414*

Kallelse för samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma för Edane, Finnebäck, Furtan, Fåläggen, Norra Värmeln, Vikene samt Sockenföreningen.

 

Årsstämma småföreningar *Uppdaterad 20170414*

Söndag 23 april kl. 18.00, Skutboudden.

Lokal för respektive förening:

Edane: Gamla Grötköket (under restaurangen)
Finnebäck: Personalserveringen (kontoret)
Furtan: Restaurangen (barserveringen)
FåläggenVävstuga (lilla salen)
Norra Värmeln: Restaurangen (stora salen)
Vikene: Vävstuga (stora salen)

 

Årsstämma Sockenföreningen

söndag 23 april kl. 18.30, Skutbouddens resturang

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringspersoner
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Val av styrelsens ordförande
 13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 15. Fusionering med Fiber i Brunskog –Brunskogs Socken ekonomisk förening
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Stadgar (vissa variationer kan förekomma): http://fiberibrunskog.se/assets/files/20130314_Stadgar_forslag_v01.txt

Välkomna!

 

Välkomna på Minimässa!

Har Du frågor kring:
- hur Du skall koppla in anslutningar till fibern i Ditt hus,
- vilka tjänster Du skall beställa,
- vilken leverantör som passar Dig bäst?

Kom och träffa oss i Fiber i Brunskogs styrelse, Arvika Kommunnät och företag som kan vara behjälpliga med kunskaper som är värdefulla!

Skutboudden, söndag 23/4 2017, kl. 15-17.30.

(- exakt lokal på Skutboudden återkommer vi med!)

Audio Video, Euronics, 42 Store, Aktiv It och Excit Data kommer finnas där tillsammans med oss för att kunna svara på just dina frågor.

Ett jättebra tillfälle för dig som ännu inte beställt tjänster till fiberanslutningen att få bra tips från närvarande aktörer.

Välkommen!

Styrelsen för Fiber i Brunskog – Brunskogs socken

*Uppdaterad 20170414*