Responsiv webb – för datorer, surfplattor och smartphones

Den här webbplatsen anpassar sig efter alla skärmstorlekar, så oavsett om du besöker den från din dator, surfplatta eller smartphone så visas innehållet på ett tillgängligt sätt.

Ansöka om medlemskap i föreningen och teckna avtal om fiber

 

Tack vare att så många tecknat sig som medlemmar i Fiber i Brunskogs föreningar har vi beviljats bidrag av Länsstyrelsen. Bidraget uppgår till 50% av kostnaden för kanalistation av fiber! Därutöver tar föreningen ett lån på ytterligare 25%, och kostnaden per ansluten fastighet uppgår därför till endast 12 000 kr. Betydligt lägre än väntat med andra ord!

För 12 000 kr kan du alltså få fiber framdragen till din fastighet under 2016/2017!

För att finansiera drift av nätet med mera tillkommer en månadsavgift till föreningen om 65 kr/mån inkl. moms.

Fakturan ska vara betald senast 15 juni 2016, så du som ännu inte har bestämt dig kan signera anslutningsavtalet ända fram till några dagar innan - bara VI hinner skriva ut en faktura till dig och DU hinner betala! OM du vill ha fiber, kontakta någon i din förenings styrelse snarast!

Hur tecknar jag avtal?

Ladda ner och fyll i anslutningsavtalet i två (2) exemplar och lämna till en styrelsemedlem snarast. Observera att avtalet är bindande!

Edane - Jan Fogelberg, jan.fogelberg@gmail.com, 070-3344689
Finnebäck - Bertil Johansson, karlerik.joh@telia.com, 070-6653081
Furtan - Mattias Laurila, mattias.laurila@gmail.com, 070-5193080
Fåläggen - Thomas Malmstedt, thomas.malmstedt@arvika.se, 070-320 89 05
Norra Värmeln - Thomas Sigfridsson, thomas.sigfridsson@effect.se, 070-6629373; Matts Jönsson, matts.j@telia.com, 070-2057051
Vikene - Pär Falkevik, par.falkevik@gmail.com, 070-3763822; Anna Magnusson Nyström, nystrom3@telia.com, 070-5452192

När du tecknar anslutningsavtalet, blir du även medlem i den nya storföreningen, Fiber i Brunskog - Brunskogs socken ek. för. De gamla föreningarna kommer fusionera in i storföreningen för att sedan avslutas, och då avslutas ditt gamla medlemskap. Ny förening - nytt medlemskap, helt enkelt!

Vad kostar det?

Insatsen är 12 000 kr per fastighet. Insatsen är en andel i föreningen och är därför momsfri. För att finansiera drift av nätet med mera tillkommer en månadsavgift till föreningen om 65 kr per månad inkl. moms, vilket kommer faktureras årsvis i förskott. Det här är alternativ 1 på anslutningsavtalet.

Påskrivna anslutningsavtal efter 15 juni, faktureras insatsen á 12 000kr + faktiskt kostnad, med 30 dagars betalningsvillkor från faktureringstillfälle. Exakt vad summan blir, ber vi att ni kontaktar projektledare Bo Skålén (bo.skalen@gmail.com 070-568 29 92) eftersom det är han som är föreningens länk till entreprenören Eltel Networks.

På anslutningsavtalet finns följande alternativ att välja på:

Alt 1, aktiv medlem: Insats 12 000 kr, månadsavgift 65 kr. Full funktion, klar att användas efter inkoppling.
Alt 2, passiv medlem: Insats 12 000 kr, månadsavgift 0 kr. Fiber framdrages till passiv dosa innanför vägg. Ingen aktiv dosa installeras. Driftsättning begärs senare av medlemmen, och föreningen levererar den aktiva dosan utan kostnad.
Alt 3, förberedelse: Insats 12 000 kr, månadsavgift 0 kr. Tomrör, exklusive fibertråden/ fiberblåsning, framdrages till fastighet/ tomtgräns till plats anvisad av medlem. Driftsättning av fiberanslutning avropas av medlem vid senare tillfälle. Faktisk kostnad för slutlig inkoppling debiteras medlemmen vid driftsättningstillfället. Tillkommande kostnader för senare anslutning är momspliktiga.

När ska avgiften betalas?

Betalning sker senast 15 juni 2016. Faktura kommer via e-post om inget annat avtalats. Är inte betalningen föreningen tillhanda i tid debiteras en förseningsavgift om 500 kr.

Banklån – Westra Wermlands Sparbank, och säkerligen även andra banker, erbjuder förmånligt Fiberlån. Ta med fakturan till banken, låna och betala fakturan senast 2016-06-15.

Ny medlem?

Har du ännu inte anmält dig som medlem till fiberföreningen? Tack vare att föreningen har en god ekonomi så kan även nya medlemmar teckna anslutningsavtal till samma kostnad tills vidare, dvs 12 000 kr per fastighet - OM du signerat avtalet några dagar innan 15 juni 2016, så att fakturan hinner skrivas ut. Kontakta någon i din förenings styrelse (se uppgifter ovan) snarast om du vill vara med!

Påskrivna anslutningsavtal efter 15 juni 2016, faktureras insatsen á 12 000kr + faktiskt kostnad, med 30 dagars betalningsvillkor från faktureringstillfälle. Exakt vad summan blir, ber vi att ni kontaktar projektledare Bo Skålén (bo.skalen@gmail.com 070-568 29 92) eftersom det är han som är föreningens länk till entreprenören Eltel Networks.

Flera fastigheter?

Kostnaden för att ansluta ytterligare fastigheter blir också insatsen á 12 000 kr per fastighet, om fiberkabel ska grävas. Man kan förstås själv koppla upp flera hus på den egna fastigheten via nätverkskabel eller trådlös router istället utan kostnad.

Vad ingår?

Fiberföreningen står för:

Alt 1, aktiv medlem: fibernätet, installation av passiv dosa och aktiv dosa inomhus hos kund. Full funktion, klar att användas efter inkoppling. Insats 12 000 kr, månadsavgift 65 kr.
Alt 2, passiv medlem: fibernätet, installation av passiv dosa innanför vägg. Ingen aktiv dosa installeras. Driftsättning begärs senare av medlemmen, och föreningen levererar den aktiva dosan utan kostnad. Insats 12 000 kr, månadsavgift 0 kr.
Alt 3, förberedelse: Tomrör, exklusive fibertråden/ fiberblåsning, framdrages till fastighet/ tomtgräns till plats anvisad av medlem. Driftsättning av fiberanslutning avropas av medlem vid senare tillfälle. Faktisk kostnad för slutlig inkoppling debiteras medlemmen vid driftsättningstillfället. Tillkommande kostnader för senare anslutning är momspliktiga. Insats 12 000 kr, månadsavgift 0 kr.

Vad ingår inte?

Leverantör av tjänster såsom internetuppkoppling, telefoni och tv tecknar fastighetsägaren själv avtal med. På anslutarvika.nu finns information om leverantörer och priser mm. Även utrustning som trådlös router, tv-box osv står man själv för, men ofta kan man få detta från sin tjänsteleverantör. Hjälp med installation mm får man också vända sig till sin tjänsteleverantör eller valfri konsultfirma för.

När kan jag börja använda fibern?

TIdsplan kommer... Kontakta projektledare Bo Skålén för mer information.